De biologie van seks

De biologie van seks
Genre:
Pages:
165
Language
ISBN13:
9789033477836
Goodreads Rating:
4.00
Published:
December 2009 by Uitgeverij Acco
Author:
ISBN10:
9033477831

In de seksuologie wordt vooral aandacht besteed aan psychologische en medische aspecten van seks. In dit boek willen we een andere zijde belichten, namelijk de biologische en evolutionaire achtergrond van het fenomeen.

Voortplanting is immers een van de meest fundamentale biologische processen. Het zorgt voor de overdracht van genen van de ene generatie naar de volgende en is zo verantwoordelijk voor het in stand houden van het leven. Maar seks is niet de enige manier waarop een organisme zich kan voortplanten. Het is zelfs ronduit verwonderlijk dat seksuele voortplanting, met alle nadelen en kosten die eraan verbonden zijn, ooit is kunnen evolueren tot de meest verspreide voortplantingswijze in het dierenrijk.

In een eerste deel van dit boek bekijken we seksuele voorplanting in (biologisch) detail en gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag welk voordeel seks biedt boven aseksuele voortplantingswijzen. In de overige delen van het boek gaan we na hoe het komt dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Hierbij beroepen we ons op studies uit de genetica, de embryologie en de neurobiologie die ons een idee geven over het ontstaan van geslachtsverschillen binnen de ontwikkelingsperiode van een individu, maar ook op data uit de evolutiebiologie en de gedragsecologie, die de oorzaken eerder zoeken over een langere termijn, in termen van evolutionaire fitness. Niet alleen zullen we ons verbazen over de prachtige adaptaties die dieren ontwikkelden om zich voort te planten, we krijgen meteen ook een verrassende kijk op aspecten van ons eigen gedrag... In dit boek vertrekt de onderzoeker aan het departement biologie van de KU Leuven, van de stelling dat 'seks in de eerste plaats geen cultureel, maar een biologisch verschijnsel is.' Hoewel de auteur focust op de voortplanting bij zoogdieren, vergelijkt hij ook met andere diergroepen en besteedt hij aandacht aan de evolutionaire achtergronden. In een eerste deel bekijkt De Groef de algemene processen van de voortplanting, met onder meer een stuk over de 'paradox van seks' (het voordeel van de erg bewerkelijke en inspannende seksuele voortplanting ten opzichte van de ongeslachtelijke voortplanting). Vervolgens gaat de auteur uitvoerig in op de 'proximale' redenen voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hier vinden we onder andere informatie over hormonen en feromonen. Ten slotte bespreekt De Groef de 'ultieme redenen' voor deze verschillen, met antwoorden vanuit evolutionair oogpunt. Een boeiend en - zonder hoogdravend te zijn - deskundig boek voor een breed publiek. Met afbeeldingen en foto's in zwart-wit, schema's, kadertekstjes, eindnoten, een bibliografie en een register.